שם ישוב איזור ימי הפצה
א. תעשיה באר טובי דרום  ב+ה
א.ת אלון תבור חיפה ארבע פעמים בשבוע 
א.ת חבל מודיעין ארז א'+ג'+ה'
א.ת משגב תרדיון חיפה כל יום למעט יום ב' 
עין גדי ירושלים  קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
אבו סנאן חיפה ג'+ה
אבטין חיפה א'+ד'
אבטליון חיפה ג'+ה'
אבטן חיפה א'+ד'
אביאל חיפה ב'+ד'
אביבים חיפה ב'+ה'
אביגדור דרום  ב+ה
אביטל חיפה א'+ג'+ה'
מזרח ירושלים ירושלים א'
אבירים חיפה ב'+ה'
אבן יצחק-גלעד חיפה ב'-ה'
אבן מנחם חיפה ב'+ה'
ירושלים צפון ירושלים א'
אבן שמואל דרום  ב+ד
אבני איתן חיפה ד'
אבני חפץ ארז ה'
עלמון ירושלים א'
אבשלום דרום  ב+ד
ענתות ירושלים א'
אדירים חיפה א'+ג'+ה'
אדמית חיפה ב'+ה'
אודם חיפה ב'
אוהד דרום  ב+ד
אום אל-קוטוף חיפה א'+ב'+ד'
אום אל פחם חיפה א'+ב'+ד'
אומן חיפה א'+ג'+ה'
אור הגנוז חיפה א+ד
אור הנר דרום  א+ג+ה
אורות דרום  ב+ה
אורטל חיפה ב'
אורים דרום  ב+ד
אורנית ארז א'+ג'+ה'
אושה חיפה א'+ג'+ה'
אחווה דרום  ב+ה
אחוזם דרום  א+ג
אחוזת ברק חיפה ארבע פעמים בשבוע 
אחוזת דברת חיפה ארבע פעמים בשבוע 
איבטין חיפה א'+ד'
איבים דרום  א+ג+ה
איכסאל חיפה ג'
אילון חיפה ב'+ה'
אילות אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
אילניה חיפה א+ד
אילת אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
אירוס אלעד א'+ד'+ה'
איתמר ארז ג' + ה'
איתן דרום  א+ג
גבעון ירושלים א'+ג'+ה'
אכסאל חיפה ב'- ה'
אל-עריאן חיפה א'+ג'+ה'
אל-רום חיפה ב'
אל סייד דרום  ב+ה
אל עריאן חיפה א'+ג'+ה'
אל רום חיפה ב'
אלומה דרום  ב
אלומות חיפה ב'+ה'
גבעון החדשה ירושלים א'+ג'+ה'
אלון מורה ארז ב +ד'
גבעת זאב ירושלים א'+ג'+ה'
אלוני אבא חיפה ב'-ה'
אלוני הבשן חיפה ב'
אלונים חיפה ב'-ה'
אלי עד חיפה ד'
אליעד חיפה ד'
אליפז אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
אליקים חיפה ב'-ה'
אלמגור חיפה ב'
אלמה דרום  ב
שכ-גבעת זאב ירושלים א'+ג'+ה'
אלמות חיפה ב'+ה'
שכ-עיר עתיקה.י-ם ירושלים ב'+ד'
אלפי מנשה ארז א'+ג'+ה'
אלקוש חיפה ב'+ה'
אלקנה ארז א'+ג'+ה'
אם אל קטוף חיפה א'+ב'+ד'
אמונים דרום  ב+ד
אמירים חיפה ג'+ה'
אמן חיפה א'+ג'+ה'
אמנון חיפה ב'
אניעם חיפה ד'
אעבלין חיפה ב'+ה'
אפיק חיפה ד'
אפיקים חיפה ב'+ה'
אפק חיפה א'+ג'+ה'
ארבל חיפה א+ד
אריאל ארז א'+ג'+ה'
ארנית ארז א'+ד'+ה'
אשבול דרום  א+ג+ה
אשבל חיפה א'+ד'
אשדות יעקב -מאוחד חיפה ב'+ה'
אשדות יעקב  (איחו חיפה ב'+ה'
אשחר חיפה א'+ד'
אשכולות דרום  ב+ד
אשל הנשיא דרום  א+ג+ה
אשלים דרום  ג
אשרת חיפה ג'+ה
אתגר חיפה ג' + ה'
באקה אל-גרביה-ג'ת חיפה א'+ב'+ד'
באר אורה אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
באר גנים דרום  ב+ד
באר טוביה דרום  ב+ה
באר מילכה דרום  ג
בארי דרום  ב+ד
בוסתן הגליל חיפה א'+ד'
בועינה נג'ידאת חיפה ג'+ה'
בוקעאתא חיפה ב'
בחן חיפה א'+ג'+ה'
בטחה דרום  א+ג+ה
ביצרון דרום  ב+ד
ביר אל מכסור חיפה א'- ד'
ביר הדאג דרום  ג
ביר מכסור חיפה א'- ד'
ביריה חיפה א+ד
בית אורן חיפה ב'+ד'
בית אלעזרי דרום  ב+ד
בית אלפא חיפה ב'
בית אריה ארז ג' + ה'
בית ארן חיפה ב'+ד'
בית ג'ן חיפה ג'
בית גמליאל דרום  ב+ד
בית דגן אלעד א'+ג'+ה'
בית הגדי דרום  ג
בית הלל חיפה ב+ה
בית העמק חיפה ג'+ה'
בית השטה חיפה א'+ג'+ה'
בית השיטה חיפה א'+ג'+ה'
בית זייד חיפה ב'-ה'
בית זרע חיפה ב'+ה'
בית חלקיה דרום  א+ג+ה
בית חנן אלעד א'+ג'+ה'
בית חנניה חיפה א'+ג'+ה'
בית חשמנאי אלעד ב'+ד''
בית יוסף חיפה א'+ג'+ה'
בית לחם בגליל חיפה ב'-ה'
בית לחם הגלילית חיפה ב'-ה'
בית נחמיה ארז א'+ג'+ה'
בית ניר דרום  ד'
עין כרם ביס חקלאי ירושלים א'+ג'+ה'
בית עוזיאל אלעד ב'+ד''
בית עזרא דרום  ב+ד
בית עריף ארז א'+ג'+ה'
בית צבי חיפה א'+ג'+ה'
בית קמה דרום  א+ג+ה
בית קשת חיפה ב'+ה'
בית רבן דרום  ב+ד
בית רימון חיפה א'- ד'
בית שאן חיפה א'+ג'+ה'
שכ-עין כרם.י-ם ירושלים א'+ג'+ה'
בית שערים חיפה ב'-ה'
בית שקמה דרום  ב+ה
בלפוריה חיפה ארבע פעמים בשבוע 
בן-שמן (שיכון ) אלעד ב'+ד''
בן זכאי דרום  ב+ד
בן עמי חיפה ב'+ה'
בן שמן כפר הנוער אלעד ב+ד
בן שמן מושב אלעד ב'+ד''
בני דקלים דרום  ה
בני דרום דרום  ב+ד
בני יהודה חיפה ד'
בני עייש דרום  ב+ד
בני ציון ארז א'+ג'+ה'
בני רא"ם דרום  א+ג+ה
בניה דרום  ב+ד
בסמ"ה חיפה א'+ב'+ד'
בסמת טבעון חיפה ב'-ה'
בסתן הגליל חיפה א'+ד'
בעינה נג'ידאת חיפה א'+ד'
בצרה ארז א'+ג'+ה'
בצרון דרום  ב+ד
בצת חיפה ב'+ה'
אורה ירושלים א'+ג'+ה'
עמינדב ירושלים א'+ג'+ה'
שכ-אורה עמינדב.י-ם ירושלים א'+ג'+ה'
בקעתה חיפה ב'
אבן ספיר ירושלים א'+ג'+ה'
בר יוחאי חיפה א+ד
ברוכין ארז א'+ג'+ה'
ברור חיל דרום  א+ג+ה
ברוש דרום  א+ג+ה
ברטעה חיפה א'+ב'+ד'
ברכה ארז ג' + ה'
ברכיה דרום  ב+ה
ברעם חיפה ב'+ה'
ברק חיפה א'+ג'+ה'
ברקן ארז א'+ג'+ה'
ברקת ארז א'+ג'+ה'
בת הדר דרום  ב+ה
בת חפר ארז א'+ג'+ה'
שכ-אבן ספיר.י-ם ירושלים א'+ג'+ה'
בת שלמה חיפה א'+ג'+ה'
ג'דיידה-מכר חיפה   ג'+ה'
ג'וליס חיפה ג'+ה'
ג'סר אל זרקא חיפה ג'
ג'ש-גוש חלב חיפה א+ד
ג'ש(גוש חלב) חיפה א+ד
ג'ת חיפה א'+ג'+ה'
ג`ש-גוש חלב חיפה א+ד
גאליה דרום  ב+ד
גאסר אזרקה חיפה ג'
גבולות דרום  ב+ד
גבים דרום  ה
גבע חיפה א'+ג'+ה'
גבע כרמל חיפה א'+ג'+ה'
גבעולים דרום  ג
גבעות בר דרום  א+ג+ה
גבעת אבני חיפה א+ד
גבעת אלה חיפה א'-ד'
גבעת ברנר דרום  ב+ד
גבעת חן ארז א'+ג'+ה'
גבעת יואב חיפה ד'
גבעת נילי חיפה ב'+ד'
גבעת עוז חיפה ג' + ה'
גבעת עזר דרום  ב+ד
גבעתי דרום  ב+ד
גברעם דרום  ב+ד
גבת חיפה א'-ד'
גבתון דרום  א+ג+ה
גדות חיפה ב'
גדיידה חיפה א'+ד'
גדיש חיפה א'+ג'+ה'
גדעונה חיפה א'+ג'+ה'
גונן חיפה ב'
גונן חיפה ב'
גורנות הגליל חיפה ב'+ה'
גוש חלב חיפה א+ד
גזית חיפה ב'+ה'
גזר אלעד ב'+ד''
גיאה דרום  ב+ה
גילת דרום  א+ג+ה
גינוסר חיפה ג'
גיניגר חיפה ג'
גיתה חיפה א'+ד'
גלאון דרום  ד'
גלגוליה ארז א'+ג'+ה'
גלעד (אבן יצחק) חיפה ב'-ה'
גמזו אלעד א'+ג'+ה'
גן הדרום דרום  ב+ד
גן השומרון חיפה ב'+ד'
גן יבנה דרום  ב+ד
גן נר חיפה א'+ג'+ה'
גן שורק אלעד א' + ה'
גן שלמה דרום  ב+ד
גנוסר חיפה ג'
גנות אלעד א'+ג'+ה'
גני הדר דרום  ב+ד
גני טל דרום  א+ג+ה
גני יוחנן דרום  ב+ד
גניגר חיפה ג'
גסר א זרקא חיפה ג'
געתון חיפה ג'
גרופית אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
גרן חיפה ב'+ה'
גרנות חיפה ב'+ה'
גרנות הגליל חיפה ב'+ה'
גש גוש חלב חיפה א+ד
גשור חיפה ד'
גשר חיפה א'+ג'+ה'
גשר הזיו חיפה ב'+ה'
גת (קבוץ) דרום  ד'
גת המשולש חיפה א'+ב'+ד'
גתה חיפה א'+ד'
דאלית אל-כרמל חיפה ב'+ד'
דבורה חיפה א'+ג'+ה'
דבוריה חיפה א'+ג'+ה'
דבירה דרום  ב+ד
דברת חיפה ב'+ה'
דגניה א חיפה ב'+ה'
דגניה ב' חיפה ב'+ה'
דובב חיפה ב'+ה'
דור חיפה א'+ג'+ה'
דורות דרום  ג
דחי חיפה ארבע פעמים בשבוע 
דימונה דרום  ב+ד+ה
דיר חנא חיפה ג'+ה'
דישון חיפה א+ד
דליה חיפה ב'-ה'
דליית אל כרמל חיפה ב'+ד'
דלתון חיפה א+ד
דמיידה חיפה ב'+ה'
דן חיפה ב+ה
דן גליל עליון חיפה ב+ה
דפנה חיפה ב+ה
דקל דרום  ב+ד
האון חיפה ב'+ה'
הבונים חיפה א'+ג'+ה'
הגושרים חיפה ב+ה
הודיה דרום  ב+ה
הודיות חיפה א+ד
הושעיה חיפה ב'- ה'
הזורע חיפה ג'
הזורעים חיפה א+ד
החותרים חיפה א'+ג'+ה'
היוגב חיפה ג'
הילה חיפה א'+ד'
הסוללים חיפה ב'- ה'
סובב מודיעין ירושלים ג'+ה'
הר עמשא דרום  א
א.ת שער בנימין ירושלים א'
הרדוף חיפה ב'+ה'
הררית חיפה ג'+ה'
ואדי חממה חיפה ב'+ה'
בקעות ירושלים א'
ורדון דרום  ב+ד
זבדיאל דרום  ב
זיקים דרום  ב+ה
בקעת הירדן ירושלים א'
זלפה חיפה א'+ב'+ד'
זמרת דרום  א
זנגריה חיפה א+ד
גיתית ירושלים א'
זרועה דרום  ג
זרזיר חיפה א'-ד'
זרחיה דרום  ב
זרעית חיפה ב'+ה'
ח'ואלד חיפה ג'
ח'ואלד (שבט) חיפה ג'
חבר חיפה א'+ג'+ה'
חג'אג'רה חיפה ג'
חג'יראת (דהרה) חיפה כל יום למעט יום ב' 
חגאגרה חיפה כל יום למעט יום ב' 
חגי דרום  א
חגיראת דהרה חיפה כל יום למעט יום ב' 
חד נס חיפה ד'
חדיד ארז א'+ג'+ה'
חואלד חיפה ג'
חוואלד חיפה ג'
חולדה אלעד ב'+ד''
חולית דרום  ב+ד
חוסן חיפה ב'+ה'
חוסנייה חיפה א' + ה'
חוקוק חיפה ג'
חורה דרום  ב+ה
חורפיש חיפה ב'+ה'
חזון חיפה ג'+ה'
חיננית חיפה ה'
חיספין חיפה ד'
חלדה אלעד ב'+ד''
חלוץ חיפה ב'+ה'
גלגל ירושלים א'
חלץ דרום  א+ג+ה
חמאם חיפה ג'
חמדיה חיפה א'+ג'+ה'
חמדת ירושלים א'
חמרה ירושלים א'
חמת גדר חיפה ב'+ה'
חניתה חיפה ג'+ה'
חננית חיפה א'+ב'+ד'
חנתון חיפה א'- ד'
חסן חיפה ב'+ה'
חספין חיפה ד'
חפץ חיים דרום  א+ג+ה
חפציבה חיפה א'+ג'+ה'
חצב דרום  ב+ד
חצבה אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
חצור-אשדוד דרום  ב+ד
חצור אשדוד דרום  ב+ד
חצר בארותיים ארז ב'+ד'
חצרות חולדה אלעד ב'+ד''
חצרים דרום  א+ד
חרוצים ארז א'+ג'+ה'
חריש חיפה ב'+ד'
חרמש חיפה ה'
חרשים חיפה ג'
ייט"ב ירושלים א'
טובא חיפה א+ד
טובא-זנגריה חיפה א+ד
טובה חיפה א+ד
טורעאן חיפה ג'
טיבה(בעמק) חיפה ארבע פעמים בשבוע 
טייבה ארז א'+ג'+ה'
טירה ארז א'+ג'+ה'
טירת צבי חיפה א'+ג'+ה'
טל אל חיפה ג'+ה'
טל מנשה חיפה ב'+ד'
טל עירון חיפה ב'+ד'
טל שחר אלעד ב'+ד''
טללים דרום  ג
יפית ירושלים א'
טמרה חיפה כל יום למעט יום ב' 
טמרה (יזרעאל) חיפה ארבע פעמים בשבוע 
טנא-עומרים דרום  א
טפחות חיפה ג'+ה'
טרעאן חיפה ג'
יאנוח-ג'ת חיפה א'+ד'
יבול דרום  ב+ד
יבנאל חיפה ב'+ה'
יד בנימין דרום  א+ג+ה
כביש 90 הבקעה ירושלים א'
יד חנה חיפה א'+ג'+ה'
יד מרדכי דרום  ב+ה
יד נתן דרום  ב
יד רמב"ם אלעד ב'+ד''
מגדלים ירושלים א'
יהל אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
יובל חיפה ב+ה
יובלים חיפה א'+ד'
יודפת חיפה א'+ד'
יוטבתה אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
יונתן חיפה ד'
יושיביה דרום  ה
יזרעאל חיפה א'+ג'+ה'
יחיעם חיפה ג'
מכורה ירושלים א'
יכיני דרום  ה
ינון דרום  ב+ה
יסודות אלעד ב'+ד''
יסיף חיפה ג'+ה'
יעד חיפה א'+ד'
יעל חיפה א'+ג'+ה'
יעף ארז א'+ג'+ה'
יערה חיפה ב'+ה'
יפיע חיפה ג'
מסוף אלנבי ירושלים א'
יפעת חיפה א'-ד'
יפתח חיפה ג
יצהר ארז ג' + ה'
יציץ דרום  ב+ד
יקיר ארז א'+ג'+ה'
יראון חיפה ב'+ה'
ירדנה חיפה א'+ג'+ה'
ירוחם דרום  ב+ד
מעלה אפרים ירושלים א'
משואה ירושלים א'
משכיות ירושלים א'
ירכא חיפה ג'+ה'
נח ירושלים א'
ישע דרום  ב+ד
נח"ל חמדת ירושלים א'
ישרש אלעד ב'+ד''
יתד דרום  ב+ד
יתיר דרום  א
כאבול חיפה א'+ד'
כאוכב חיפה ב'+ה'
כאוכב אבו אל היגא חיפה ב'+ה'
כבול חיפה א'+ד'
נחל משכית ירושלים א'
נירן ירושלים א'
כברי חיפה א'+ד'
כדורי חיפה ב'+ה'
כוכב חיפה כל יום למעט יום ב' 
נעמ'ה ירושלים א'
נעמי ירושלים א'
כוכב מיכאל דרום  א+ג+ה
כיסופים דרום  ב+ד
כיסרא חיפה א'+ד'
כישור חיפה א'+ד'
כליל חיפה ג'+ה'
כלנית חיפה ג'+ה'
כמאנה חיפה א'+ד'
כמהין דרום  ג
כמון חיפה א'+ד'
כנות דרום  ב+ד
כנף חיפה ד'
כנרת-מושבה חיפה ב'+ה'
כנרת -קבוצה חיפה ב'+ה'
נתיב הגדוד ירושלים א'
כסרא חיפה א'+ד'
כסרא-סמיע חיפה א'+ד'
כעביה חיפה ג'
כעביה טבאש חג'אג' חיפה ג'
כפר-כמא חיפה ב'+ה'
כפר אביב דרום  ב+ד
פצאל ירושלים א'
רועי ירושלים א'
תומר ירושלים א'
כפר אחים דרום  ב+ה
כפר איכסאל חיפה ג'
כפר בלום חיפה ב+ה
כפר בן נון אלעד ב'+ד''
כפר ברא ארז א'+ג'+ה'
כפר ברוך חיפה א'-ד'
כפר גדעון חיפה ארבע פעמים בשבוע 
כפר גלים חיפה א'+ג'+ה'
כפר גלעדי חיפה ג'
כפר דניאל אלעד ב'+ד
תמר ירושלים א'
כפר החורש חיפה א'-ד'
כפר החרש חיפה א'-ד'
כפר המכבי חיפה א'+ג'+ה'
כפר הנגיד דרום  ב+ד
כפר הנוער הדתי חיפה א'+ד'
כפר הנער הדתי חיפה א'+ד'
כפר הנשיא חיפה א+ד
כפר הריף דרום  ב+ה
כפר ורבורג דרום  ב+ה
כפר ורדים חיפה א'+ד'
כפר חושן חיפה א+ד
כפר חנניה חיפה ג'+ה'
כפר חסידים א חיפה א'+ד'
כפר חסידים ב חיפה א'+ד'
כפר חרוב חיפה ד'
כפר חשן חיפה א+ד
כפר טרומן ארז א'+ג'+ה'
כפר יאסיף חיפה ג'+ה'
כפר יהושע חיפה ב'-ה'
כפר יובל חיפה ב+ה
כפר יחזקאל חיפה א'+ג'+ה'
כפר ינוח חיפה א'+ד'
כפר יעבץ ארז א'+ג'+ה'
כפר יפיע חיפה ג'
כפר כמא חיפה ב'+ה'
כפר כנא חיפה ב'- ה'
כפר כסרא חיפה א'+ד'
כפר מימון דרום  א
כפר מיסר חיפה ב'+ה'
כפר מכר חיפה ג'+ה'
כפר מנדא חיפה א'- ד'
כפר מנחם דרום  ב+ה
כפר מסריק חיפה ג'-ה'
כפר מצר חיפה ב'+ה'
כפר מרדכי דרום  ב+ד
כפר מרר חיפה ג'+ה'
כפר סאלד חיפה ב+ה
כפר סילבר דרום  ב+ה
כפר סמיע חיפה א'+ד'
כפר עבודה חיפה ב'+ה'
כפר עזה דרום  א
כפר עילבון חיפה ג'+ה'
אספר ירושלים  ד'
כפר פסוטה חיפה ב'+ה'
כפר קאסם ארז א'+ג'+ה'
כפר קיש חיפה ב'+ה'
כפר קמא חיפה ב'+ה'
כפר קמה חיפה ב'+ה'
כפר קרע חיפה ב'+ד'
כפר ראש הנקרה חיפה ב'+ה'
כפר רוזנואלד חיפה ב'+ה'
כפר רוזנואלד (זרע חיפה ב'+ה'
כפר רוזנולד חיפה ב'+ה'
כפר רוזנולד זרעית חיפה ב'+ה'
כפר רופין חיפה א'+ג'+ה'
מיצד ירושלים ד'
כפר ריינה חיפה א'- ד'
כפר שמאי חיפה ג'+ה'
כפר שמואל אלעד ב'+ד''
כפר תבור חיפה ב'+ה'
כפר תפוח ארז א'
כרי דשא חיפה ג'
כרכום חיפה ד'
כרכם חיפה ד'
כרם בן זמ חיפה א+ד
כרם בן זמרה חיפה א+ד
כרם בן שמן אלעד ב'+ד''
כרם יבנה (ישיבה) דרום  ב+ד
כרם מהר"ל חיפה א'+ג'+ה'
כרמי יוסף אלעד ב'+ד''
מעלה עמוס ירושלים ד'
כרמיה דרום  ב+ד
כרמים דרום  ב+ד
כרמל(דרום) דרום  א
לבון חיפה ב'+ה'
לבנים חיפה ג'
להב דרום  ב+ד
להבות הבשן חיפה ב'
להבים דרום  ב+ד
נוקדים ירושלים ד'
לוחמי הגיטאות חיפה א'+ד'
לוטם חיפה ג'+ה'
לוטן אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
לטם חיפה ג'
לטרון אלעד ב'+ד''
קריית ארבע ירושלים ד'
לימן חיפה ב'+ה'
לכיש דרום  ה
קרית ארבע ירושלים ד'
לפידות חיפה א'+ד'
לקיה דרום  ב+ה
מאיר שפיה חיפה א'+ג'+ה'
תקוע ירושלים ד'
מבוא דותן חיפה ה'
ניל"י ונעלה ירושלים ו'
מבוא חמה חיפה ד'
מבועים דרום  ג
מבטחים דרום  ב+ד
מבקיעים דרום  ב+ד
אורנים ירושלים ב'+ד'
בית חורון ירושלים ג' + ה'
גבעת אהוד ירושלים ג' + ה'
מג'דל שמס חיפה ב'
מגאר חיפה ג'+ה'
מגדו חיפה ג'
מגדים חיפה א'+ג'+ה'
מגדל חיפה ג'
חשמונאים ירושלים ג'+ה'
כפר אורנים ירושלים ג' + ה'
מגדל שמס חיפה ב'
מגדל תפן חיפה א'+ד'
כפר האורנים ירושלים ב'+ד'
מגידו חיפה ג'
מגל חיפה א'+ג'+ה'
מגן דרום  ב+ד
מגן שאול חיפה א'+ג'+ה'
מדרך עוז חיפה ג'
מדרשת בן גוריון דרום  ג
כפר רות ירושלים ב'+ד'
לפיד ירושלים ב'+ד'
מבוא חורון ירושלים א'+ב'+ד'
מבוא מודיעים ירושלים א'
מולדה דרום  ב+ה
מולדת חיפה א'+ג'+ה'
מוסמוס חיפה ב'+ד'
מועאוויה חיפה ב'+ד'
מודיעין-עילית ירושלים ג'-ה'
מוצמוץ חיפה ב'+ד'
מוקייבלה חיפה ארבע פעמים בשבוע 
מורן חיפה א'+ד'
מורשת חיפה ב'+ה'
מושיירפה חיפה ב'+ד'
מושירפה חיפה ב'+ד'
מזרע חיפה ארבע פעמים בשבוע 
מזרעה חיפה ג'
מחולה חיפה א'+ג'+ה'
מחנה הילה אלעד א'+ג'+ה'
מחנה חצור דרום  ב+ד
מחנה חצרים דרום  א+ד
מחנה טלי דרום  ג
מחנה יבור חיפה ה'
מחנה יהודית חיפה א'-ד'
מחנה יוכבד אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
מחנה יפה דרום  א+ד
מחנה יתיר דרום  ג
מחנה מרים דרום  ב+ד
מחנה נבטים דרום  ב+ה
מחנה נתן דרום  ג
מחנה עובדה אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
מחנה פלמחים אלעד א'+ג'+ה'
מחנה רמת דוד חיפה א'-ד'
מחנה תל נוף דרום  ב+ה
מנורה ירושלים ב'+ד'
מטולה חיפה ג'
מתתיהו ירושלים ג' + ה'
מי עמי חיפה ב'+ד'
מיטב חיפה א'+ג'+ה'
מייסר חיפה א'+ה'
מילואות חיפה א'+ד'
מיסר חיפה א'+ה'
נוף אילון ירושלים א' + ה'
מירב חיפה א'+ג'+ה'
מירון חיפה א+ד
ניל'י ירושלים ו'
מישור רותם דרום  א
מישר דרום  ב+ד
מיתר דרום  ב+ד
מכבד"א חיפה ב'
נעלה ירושלים ו'
מכחול דרום  ב+ה
מכר חיפה ג'+ה'
מלאה חיפה א'+ג'+ה'
מלילות דרום  ג
מלכיה חיפה א+ד
מלכישוע חיפה ג'
מנוחה דרום  ג+ה
מנוף חיפה ב'+ה'
קרית ספר ירושלים ג' + ה'
מנות חיפה ג'ה'
מנחמיה חיפה ב'+ה'
מנרה חיפה א+ד
מנשית זבדה חיפה א'-ד'
מסד חיפה ג'+ה'
מסדה חיפה ב'+ה'
רעות ירושלים ג' + ה'
מסילות חיפה א'+ג'+ה'
שילת ירושלים ב'+ד'
מסלול דרום  א+ג+ה
מסלות חיפה א'+ג'+ה'
מסמיה דרום  ב+ה
מסעדה חיפה ב'
מעאויה חיפה ב'+ד'
מעגלים דרום  ג
מעגן חיפה ב'+ה'
מעגן מיכאל חיפה א'+ג'+ה'
מעוז חיים חיפה א'+ג'+ה'
מעון דרום  א
מעונה חיפה א'+ד'
מעיין ברוך חיפה ב+ה
מעיליא חיפה א'+ד'
מעיליה חיפה א'+ד'
מעין ברוך חיפה ב+ה
מעין צבי חיפה א'+ג'+ה'
שעלבים ירושלים א' + ה'
מעלה גלבוע חיפה א'+ג'+ה'
מעלה גלבע חיפה א'+ג'+ה'
מעלה גמלא חיפה ד'
אדורה ירושלים ב'+ד'
אלון שבות ירושלים ב'+ד'
מעלה עירון חיפה ב'+ד'
אלעזר ירושלים ב'+ד'
מעלה שומרון ארז א'
אפרת ירושלים ב'+ד'
מעלות חיפה א'+ד'
מעלות-תרשיחא חיפה א'+ד'
מעלות תרשיחא חיפה א'+ד'
מעליא חיפה א'+ד'
מפלסים דרום  א
אפרתה ירושלים ב'+ד'
מצדות יהודה דרום  א
מצובה חיפה ג'+ה'
מצליח אלעד ב'+ד''
מצפה חיפה ב'+ה'
מצפה אביב חיפה ב'+ה'
מצפה אילן חיפה ב'+ד'
מצפה הילה חיפה א'+ד'
בת עין ירושלים ב'+ד'
מצפה נטופה חיפה ג'+ה'
מצפה עדי חיפה ב'+ה'
מצפה רמון דרום  ג
גוש עציון ירושלים ב'+ד'
מרגליות חיפה א+ד
מרום גולן חיפה ב'
מרחב עם דרום  ג
מרחביה-מושב חיפה ארבע פעמים בשבוע 
מרחביה-קיבוץ חיפה ארבע פעמים בשבוע 
מרחבים דרום  א+ג+ה
מרכז שפירא דרום  ב+ה
משאבי שדה דרום  ג
משגב חיפה ג'
משגב- ליד כרמיאל חיפה א'+ד'
משגב עם חיפה א+ד
משגב עם - ליד מטו חיפה א+ד
משהד חיפה א'- ד'
הר גילה ירושלים ב'+ד'
משואות יצחק דרום  ב+ה
כפר עציון ירושלים ב'+ד'
משמר איילון אלעד ב'+ד''
משמר דוד אלעד ב'+ד''
משמר הירדן חיפה ב+ה
משמר הנגב דרום  א+ג+ה
משמר העמק חיפה ג'
משמר השבע אלעד א'+ג'+ה'
משמר השבעה אלעד א'+ג'+ה'
משען דרום  ב+ה
מתת חיפה ב'+ה'
כרמי צור ירושלים ב'+ד'
נאות גולן חיפה ד'
נאות הכיכר דרום  א
נאות מרדכי חיפה ב+ה
נאות סמדר אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
נאעורה חיפה ארבע פעמים בשבוע 
נבטים דרום  ב+ה
נג'ידאת חיפה ג'+ה'
נגבה דרום  ?
נגה דרום  א+ג+ה
נהורה דרום  א+ג+ה
נהלל חיפה א'-ד'
נוב חיפה ד'
נוגה דרום  א+ג+ה
מגדל עוז ירושלים ב'+ד'
נוה אטי חיפה ב'
נוה אטיב חיפה ב'
נוה איתן חיפה א'+ג'+ה'
נוה זיו חיפה ג'
נוה ים חיפה א'+ג'+ה'
נוה מבטח דרום  ב+ד
מגדל עז ירושלים ב'+ד'
נווה דרום  ב+ד
נווה אור חיפה א'+ג'+ה'
נווה אור חיפה א'+ג'+ה'
נווה אטי"ב חיפה ב'
נווה דניאל ירושלים ב'+ד'
נווה איתן חיפה א'+ג'+ה'
ראש צורים ירושלים ב'+ד'
נווה זיו חיפה ג'
נווה חריף אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
נווה ים חיפה א'+ג'+ה'
נווה מבטח דרום  ב+ד
תלם ירושלים ב'+ד'
ארגמן ירושלים א'+ד'
נועם דרום  א+ג
בית אל ירושלים א'+ד'
נופים ארז א'+ג'+ה'
נופית חיפה ב'-ה'
גבע בנימין ירושלים א'+ד'
נורית חיפה א'+ג'+ה'
ישובי בנימין ירושלים א'+ד'
כוכב השחר ירושלים א'+ד'
כוכב יעקב ירושלים א'+ד'
מעלה לבונה ירושלים א'+ד'
נחל אשבל חיפה א'+ד'
מעלה מכמש ירושלים א'+ד'
נחל עוז דרום  א
נחל קלע חיפה ב'
נחל רתם חיפה א'+ג'+ה'
נחלה דרום  ב+ה
עופרה ירושלים א'+ד'
עלי ירושלים א'+ד'
נחשולים חיפה א'+ג'+ה'
פסגות ירושלים א'+ד'
נטועה חיפה ב'+ה'
נטור חיפה ד'
נטעים אלעד א'+ג'+ה'
רימונים ירושלים א'+ד'
ניין חיפה ארבע פעמים בשבוע 
שבות רחל ירושלים א'+ד'
שילה ירושלים א'+ד'
ניצן דרום  ב+ה
ניצן ב דרום  ב+ה
ניצני סיני דרום  ג
ניצנים דרום  ב+ה
ניר בנים דרום  ב
ניר גלים דרום  ב+ד
ניר דוד חיפה א'+ג'+ה'
ניר דוד-תל עמל חיפה א'+ג'+ה'
ניר דוד (תל עמל) חיפה א'+ג'+ה'
ניר דוד תל עמל חיפה א'+ג'+ה'
ניר חן דרום  א+ג+ה
ניר יפה חיפה א'+ג'+ה'
ניר יצחק דרום  ב+ד
ניר ישראל דרום  ב+ה
ניר משה דרום  ג
ניר עוז דרום  ב+ד
ניר עם דרום  א
ניר עציון חיפה א'+ג'+ה'
ניר עקיבא דרום  ג
נירים דרום  ב+ד
תל ציון ירושלים ג'
נמרוד חיפה ב'
נס עמים חיפה ג'
נעורים ארז א'+ג'+ה'
נען דרום  ב+ד
נצנה (קהילת חנוך) דרום  ג
נצנים (כפר הנוער) דרום  ב+ה
נצר חזני אלעד ב'+ד''
בקוע ירושלים א'+ג'
נתיב העשרה דרום  ב+ה
נתיב השיירה חיפה ג'+ה'
נתיבות דרום  א+ג+ה
סאסא חיפה ב'+ה'
סגולה דרום  ב+ד
סואעד (חמרייה) חיפה ב'+ה'
סואעד (חמרייה) (ש חיפה ב'+ה'
סואעד (כמאנה) (שב חיפה ב'+ה'
סואעד חמרייה (ייש חיפה ב'+ה'
סואעד חמרייה (ישו חיפה ב'+ה'
סואעד חמרייה (שבט חיפה ב'+ה'
סואעד כמאנה חיפה א'+ד'
סואעד כמאנה (שבט) חיפה א'+ד'
סואעד שויכי חמריה חיפה ב'+ה'
סואעד(כמאנה) חיפה ב'+ה'
גיזו ירושלים א'+ג'
סוואעד (חמרייה) חיפה ב'+ה'
סוואעד חמיירה חיפה ב'+ה'
סולם חיפה ארבע פעמים בשבוע 
סוסיה דרום  א
סופה דרום  ב+ד
סח'נין חיפה כל יום למעט יום ב' 
סחנין חיפה כל יום למעט יום ב' 
סכנין חיפה כל יום למעט יום ב' 
סלמה חיפה ג'+ה'
סלעית ארז ה'
סמיע חיפה א'+ד'
סמר אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
סעד דרום  א
ספיר אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
ספסופה חיפה א+ד
סתריה דרום  ב+ד
ע'ג'ר חיפה ג'
עברון חיפה ג'+ה'
הראל ירושלים א'+ג'
עגר חיפה ג'
עדי חיפה ב'+ה'
עוזה דרום  א+ג
כביש 44 ירושלים ירושלים א'+ג'
כפר אוריה ירושלים א'+ג'
נוה שלום ירושלים א'+ג'
עומר דרום  ב+ד
עוספיא חיפה ב'+ד'
עוספיה חיפה ב'+ד'
עופר חיפה ב'+ד'
נווה שלום ירושלים א'+ג'
עופרים ארז ג' + ה'
עוצם דרום  א+ג+ה
עזוז דרום  ג
עזר דרום  ב+ד
עזריאל ארז א'+ג'+ה'
עזריה אלעד ב'+ד''
עזריקם דרום  ב+ד
נחשון ירושלים א'+ג'
עידן אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
עילבון חיפה ג'+ה'
עיין איילה חיפה א'+ג'+ה'
עיין השלושה דרום  ב+ד
עיין זיוון חיפה ב'
עיין חרוד (איחוד) חיפה א'+ג'+ה'
עיינות אלעד א'+ג'+ה'
עין איילה חיפה א'+ג'+ה'
עין אילה חיפה א'+ג'+ה'
עין אל-אסד חיפה ג'+ה'
עין בוקק דרום  א
עין גב חיפה ד'
צלפון ירושלים א'+ג'
עין דור חיפה ב'+ה'
עין הבשור דרום  ב+ד
עין הוד חיפה א'+ג'+ה'
עין המפרץ חיפה א'+ד'
עין הנציב חיפה א'+ג'+ה'
עין העמק חיפה ב'-ה'
עין השופט חיפה ב'-ה'
עין זיוון חיפה ב'
עין זיון חיפה ב'
עין חוד חיפה א'+ג'+ה'
תעוז ירושלים א'+ג'
עין חצבה אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
עין חרוד (איחוד) חיפה א'+ג'+ה'
עין חרוד (מאוחד) חיפה א'+ג'+ה'
עין יהב אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
עין יעקב חיפה ג'
תרום ירושלים א'+ג'
עין כרמל חיפה א'+ג'+ה'
עין צורים דרום  ב+ה
עין קניא חיפה ב'
עין קנייא חיפה ב'
עין שמר חיפה ב'+ד'
עין תמר דרום  א
עינות אלעד א'+ג'+ה'
עיר אובות אילת  פעמים בשבוע יעודכן בהמשך יום ספציפי 
עיר הבהדים דרום  ד'
עיר הכרמל חיפה ב'+ד'
עיר כרמל חיפה ב'+ד'
עירון חיפה ב'+ד'
עלומים דרום  ב+ד
אביעזר ירושלים א'+ג'
עלי זהב ארז ג' + ה'
עלמה חיפה א+ד
אדרת ירושלים א'+ג'
עמוקה חיפה א+ד
גבעת ישעיהו ירושלים א'+ג'
עמיעוז דרום  ב+ד
עמיקם חיפה ב'+ד'
עמיר חיפה ב+ה
עמנואל ארז א'+ג'+ה'
גפן ירושלים א'+ג'
עמקה חיפה ג'+ה'
ענב ארז ה'
זכריה ירושלים א'+ג'
עספיא חיפה ב'+ד'
עספיה חיפה ב'+ד'
עפולה עילית חיפה ארבע פעמים בשבוע 
עפולה עלית חיפה ארבע פעמים בשבוע 
עפר חיפה ב'+ד'
עץ אפרים ארז א'+ד'
עצם דרום  א+ג+ה
עצמון חיפה א'+ד'
עצמון-גוש שג חיפה א'+ד'
עצמון-שגב חיפה א'+ד'
עצמון שגב חיפה א'+ד'
עראבה חיפה ג'+ה'
עראמשה חיפה ב'+ה'
ערב אל נעים חיפה א'+ד'
ערד דרום  ב+ה
ערוגות דרום  ב+ה
ערוער דרום  ב+ה
ערערה חיפה ב'+ד'
ערערה-בנגב דרום  ב+ה
עשרת דרום  ב+ד
עתלית חיפה א'+ג'+ה'
עתניאל דרום  א
פארן אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
פארק תעשיות חבל מ ארז א'+ג'+ה'
פדואל ארז ג' + ה'
פדויים דרום  א+ג+ה
פדיה אלעד ב'+ד''
פוריה-נוה עובד חיפה ב'+ה'
פוריה - כפר עבודה חיפה ב'+ה'
פוריה - נווה עובד חיפה ב'+ה'
פוריה כפר עבודה חיפה ב'+ה'
פוריה נוה עובד חיפה ב'+ה'
פוריה עילית חיפה ב'+ה'
פוריה עלית חיפה ב'+ה'
פוריידיס חיפה ב'+ד'
פטיש דרום  א+ג+ה
פלך חיפה ב'+ה'
פני חבר דרום  א
לוזית ירושלים א'+ג'
פסוטה חיפה ב'+ה'
פעמי תש"ז דרום  ג
לי-און ירושלים א'+ג'
פקיעין חיפה ג'
פקיעין (בוקייעה) חיפה ג'
פרדיס חיפה ב'+ד'
פרוד חיפה ג'+ה'
פרזון חיפה א'+ג'+ה'
פרי גן דרום  ב+ד
פתחיה אלעד ב'+ד''
צאלים דרום  ב+ד
מעלה צביה חיפה ג'+ה'
צבעון חיפה ב'+ה'
נוה אור ירושלים א'+ג'
צוחר דרום  ב+ד
צופים ארז א'+ג'+ה'
צופין ארז א'
צופית ארז א'+ג'+ה'
צופר אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
צוקים אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
נווה מיכאל ירושלים א'+ג'
צוריאל חיפה ב'+ה'
ציפורי חיפה ב'- ה'
נחושה ירושלים א'+ג'
צמח חיפה ב'+ה'
צנדלה חיפה א'+ג'+ה'
צפורי חיפה ב'- ה'
צפריה אלעד ב'+ד'
נתיב הל"ה ירושלים א'+ג'
צרופה חיפה א'+ג'+ה'
עגור ירושלים א'+ג'
קבוצת יבנה דרום  ב+ד
קבוצת שילר דרום  ב+ד
קדומים ארז א'+ג'+ה'
קדמה דרום  ב+ד
קדמת צבי חיפה ב'
עמק האלה ירושלים ירושלים א'+ג'
קדרון דרום  ב+ד
קדרים חיפה ג'+ה'
קוממיות דרום  ב
קורנית חיפה ב'+ה'
קטורה אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
קיבוץ אילון חיפה ב'+ה'
קיבוץ בית קשת חיפה ב'+ה'
קיבוץ חניתה חיפה ג' + ה'
קיבוץ יחיעם חיפה ג'
קיבוץ סער חיפה ג'+ה'
צפרירים ירושלים א'+ג'
קלאנסוואה ארז א'+ג'+ה'
קלחים דרום  ג
שדות מיכה ירושלים א'+ג'
קליל חיפה ג'+ד'
קלנסווה ארז א'+ג'+ה'
קלע חיפה ב'
קציר חיפה א'+ב'+ד'
קציר-חריש חיפה א'+ב'+ד'
קציר חריש חיפה א'+ב'+ד'
קצרין חיפה  ב'+ד 
שריגים ירושלים א'+ג'
קריית מלאכי דרום  ב+ה
קריית נטפים ארז א'+ד'
שריגים (לי-און) ירושלים א'+ג'
תירוש ירושלים  א'+ג'
בית"ר עלית ירושלים ב'+ה'
בר גיורא ירושלים ב'+ה'
מבוא בית"ר ירושלים ב'+ה'
קרית נטפים ארז א'+ד'
מטע ירושלים ב'+ה'
קרני שומרון ארז א'+ג'+ה'
קרע חיפה א'+ב'+ד'
קשת חיפה ב'
ראס אל עין חיפה ג'+ה'
ראס עלי חיפה ג'
ראש הנקרה חיפה ג'+ה'
נס הרים ירושלים ב'+ה'
רבבה ארז א'+ד'
רבדים דרום  ב+ה
רביבים דרום  ג
רביד חיפה ג'+ה'
רגבה חיפה ב'+ה'
רגבים חיפה ג' + ה'
רהט דרום  ב+ה
רווחה דרום  ב
רוויה חיפה א'+ג'+ה'
רוחמה דרום  ג
רויה חיפה א'+ג'+ה'
רומת היב חיפה א'- ד'
רומת הייב חיפה א'- ד'
צור הדסה ירושלים ב'+ה'
רותם חיפה א'+ג'+ה'
רחוב חיפה א'+ג'+ה'
רחלים ארז א'+ד'
ריחאניה חיפה א+ד
ריחן חיפה ה'
ריחניה חיפה א+ד
ריינה חיפה א'- ד'
שכ-צור הדסה,ביתר ירושלים ב'+ה'
רינה חיפה א'- ד'
רכסים חיפה א'+ד'
רם-און חיפה א'+ג'+ה'
רם און חיפה א'+ג'+ה'
רמה חיפה ג'+ה'
רמות חיפה ד'
רמות מאיר דרום  ב+ד
רמות מנשה חיפה ב'-ה'
רמות נפתלי חיפה א+ד
רמת דוד חיפה א'-ד'
רמת השופט חיפה ב'-ה'
רמת חובב דרום  ג
רמת יוחנן חיפה א'+ג'+ה'
רמת מגישימים חיפה ד'
רמת צבי חיפה א'+ג'+ה'
אבו ג'וש ירושלים א'+ד'
בית נקופה ירושלים א'+ד'
רנן דרום  א+ג+ה
הר אדר ירושלים א'+ד'
רעים דרום  ב+ד
רקפת חיפה א'+ד'
רשפים חיפה א'+ג'+ה'
רתמים דרום  ג
שאר ישוב חיפה ב+ה
יד השמונה ירושלים א'+ד'
שבי ציון חיפה ב'+ה'
שבי שומרון ארז א'+ג'+ה'
שבלי - אום אל-גנם חיפה ב'+ה'
שגב חיפה א'+ד'
שגב-עצמון חיפה א'+ד'
שגב עצמון חיפה א'+ד'
שגור חיפה ג'+ה'
שדה אליהו חיפה א'+ג'+ה'
שדה אליעזר חיפה ב+ה
שדה בוקר דרום  ג
שדה דוד דרום  א+ג+ה
שדה יואב דרום  ג+ה
שדה יעקב חיפה א'-ד'
שדה משה דרום  ה
שדה נחום חיפה א'+ג'+ה'
שדה נחמיה חיפה ב+ה
שדה ניצן דרום  ב+ד
שדה עוזיהו דרום  ב+ד
שדה צבי דרום  ג
ידידה ירושלים א'+ד'
שדי אברהם דרום  ב+ד
שדי תרומות חיפה א'+ג'+ה'
שדמה דרום  ב+ד
שדמות דבורה חיפה ב'+ה'
שדמות מחולה חיפה ג' 
שדרות דרום  א+ג+ה
מוצא ירושלים ב'+ד'
שובה דרום  א
שובל דרום  ב+ד
שומרה חיפה ב'+ה'
שומריה דרום  א+ג+ה
שוקדה דרום  א
שורשים חיפה ג'
שזור חיפה ג'+ה'
שזפון אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
שחר דרום  א+ג+ה
שחרות אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
שיבולים דרום  ג
שיבלי חיפה ב'+ה'
שיזף דרום  ג'
שיזפון אסף - עולם המשלוחים א'+ג'+ה'
שיח דנון חיפה ג'+ה'
מעלה החמישה ירושלים א'+ד'
נווה אילן ירושלים א'+ד'
שימשית חיפה ב'- ה'
נטף ירושלים א'+ד'
עוטף י-ם אזור 1 ירושלים א'+ד'
קריית ענבים ירושלים א'+ד'
קרית יערים ירושלים א'+ד'
בית זית ירושלים ב'+ה'
בית מאיר ירושלים ב'+ה'
מוצא עלית ירושלים ב'+ה'
עוטף י-ם אזור 2 ירושלים ב'+ה'
עין חמד ירושלים ב'+ה'
קרית יערים טלסטון ירושלים א'+ג'
קרית יערים(מוסד) ירושלים א'+ג'
שואבה ירושלים ב'+ה'
שורש ירושלים ב'+ה'
אשתאול ירושלים א'+ג'
גבעת שמש ירושלים א'+ג'
דייר ראפאת ירושלים א'+ג'
זנוח ירושלים א'+ג'
ישעי ירושלים א'+ג'
מחסיה ירושלים א'+ג'
מסילת ציון ירושלים א'+ג'
נחם ירושלים א'+ג'
צרעה ירושלים א'+ג'
שכ-ישובי ב.שמש ירושלים א'+ג'
עוטף י-ם אזור 3 ירושלים ג'
דולב ירושלים ד'
דולב וטלמון ירושלים ד'
חלמיש ירושלים ד'
טלמון ירושלים ד'
נחליאל ירושלים ד'
עטרת ירושלים ד'
אבנת ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
אלון ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
אלמוג ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
בית הערבה ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
ורד יריחו ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
כפר אדומים ירושלים ו'
מצפה יריחו ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
מצפה שלם ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
נחל אבנת ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
שכניה חיפה ב'+ה'
שלווה דרום  ב+ד
שלוחות חיפה א'+ג'+ה'
שלומי חיפה ג'+ה'
שמיר חיפה ב+ה
שמעה דרום  א
שמרת חיפה ב'+ה'
שמשית חיפה ב'- ה'
שני דרום  א
שניר חיפה ב+ה
שעב חיפה א'+ד'
שעורים חיפה ג'
שעל חיפה ב'
קדר ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
שער אפרים ארז א'+ג'+ה'
שער הגולן חיפה ב'+ה'
שער העמקים חיפה א'-ד'
שערי תקווה ארז א'+ד'+ה'
שפיה חיפה א'+ג'+ה'
שפייה חיפה א'+ג'+ה'
שפיר דרום  ב+ה
שפר חיפה ג'+ה'
שפרעם חיפה כל יום למעט יום ב' 
שקד חיפה ה'
שרונה חיפה ב'+ה'
קידר ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
קליה ירושלים קו מפוצל לימים א' ו- ו' 
שריד חיפה א'-ד'
שרשים חיפה ג'
שרשרת דרום  ג
שתולה חיפה ב'+ה'
שתולים דרום  ב+ד
תאשור דרום  א+ג+ה
תדהר דרום  א+ג+ה
תובל חיפה ב'+ה'
שכ-ים המלח ישובים ירושלים ו'
תושיה דרום  א
תימורים דרום  ב+ה
איתנים ירושלים ג'
תל דרום  א+ג+ה
תל יוסף חיפה א'+ג'+ה'
תל עדשים חיפה ארבע פעמים בשבוע 
גבעת יערים ירושלים ג'
תל קציר חיפה ב'+ה'
תל תאומים חיפה א'+ג'+ה'
כסלון ירושלים ג'
תלמי אליהו דרום  ב+ד
תלמי אלעזר חיפה ג'
תלמי בילו דרום  א+ג+ה
תלמי יוסף דרום  ב+ד
תלמי יחיאל דרום  ב+ה
תלמי יפה דרום  ב+ה
תלמים דרום  א+ג+ה
צובה ירושלים ג'
תמרה חיפה כל יום למעט יום ב' 
תמרת חיפה א'-ד'
רמת רזיאל ירושלים ג'
תפן אזור תעשיה חיפה א'+ד'
תפרח דרום  א+ג+ה
תקומה דרום  א
מצד ירושלים א'
בית גוברין ירושלים  ב+ד
תרשיחא חיפה א'+ד'