מדיניות פרטיות


מדיניות הפרטיות

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

מטרתו של עמוד זה היא להסביר את מדיניות הפרטיות של אלפא אקססוריז בע"מ (להלן: "המדיניות"), ובין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה והחברות הקשורות ו/או המסונפות לה (להלן, ביחד ולחוד: "החברה") במידע הנמסר לחברה על ידי המשתמשים באתרי החברה או במידע שנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתריה או במידע שנאסף על ידי החברה בכל דרך אחרת. לצורך המדיניות, מידע פרטי הוא מידע שבאמצעותו אפשר לזהות אותך (להלן: "מידע פרטי"). דוגמאות למידע פרטי: שמך, כתובת האי-מייל שלך ומספר הטלפון שלך. אלא אם צוין אחרת, המדיניות לא חלה: (א) על מידע שנאסף מאתרים של צדדי ג' כלשהם, גם כאשר אתרי החברה מכיל קישור לאתרים של צדדי ג' אלו; (ב) מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות.

השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. נא לקרוא מדיניות זו לפני שתגלוש בו ו/או לפני שתמסור כל מידע לחברה.

איך אוספת החברה מידע באינטרנט?


החברה אוספת מידע פרטי ומידע אחר נוסף שאתה מכניס לשדות מידע באתרי החברה, או מידע הנאסף אודותיך באמצעות עוגיות. למשל, אתה יכול לספק את השם, כתובת הדואר, האי-מייל וכדומה כדי לקבל מידע על נושאים מגוונים, להירשם לתוכניות החברה, ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, או להגיב לסקרים של החברה. כדי להגן על פרטיותך, אין לספק לחברה מידע שלא מתבקש על ידה באופן ספציפי.

" עוגיות " (Cookies)

באתר החברה נעשה שימוש ב-"עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לאימות פרטים, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר. חלקן של העוגיות פוקע עם סגירת הדפדפן וחלקם מאוחסן על גבי הדיסק הקשיח של מחשבך.

באתר החברה נעשה שימוש גם במשואות אינטרנט (נקראים גם קבצי פיקסלים או תגי אינטרנט) העוזרים לחברה לזהות עוגייה ייחודית על הדפדפן שלך. דפדפן האינטרנט שלך מעביר באופן אוטומטי לאתרי החברה חלק מהמידע הבלתי מזוהה הזה, כגון כתובת האתר האחרון שגלשת בו וגרסת הדפדפן שבו המחשב שלך משתמש.

טכנולוגיות איסוף מידע פאסיביות אלו יכולות לשפר את שימושך באתרי החברה מכיוון שהן מאפשרות לחברה לספק שירות טוב יותר, התאמה אישית של אתרי החברה בהתבסס על העדפותיהם של הלקוחות, ליצור חישובים סטטיסטים, לנתח מגמות, לנהל ולשפר את אתרי החברה. ייתכן שחלקים מסוימים של אתרי החברה לא יהיו זמינים לך מבלי לנצל טכנולוגיות איסוף מידע פאסיביות אלו.

כמו כן, ייתכן כי החברה תשתמש בעוגייה, על מנת לקדם את פרסום החברה במסגרת תוצאות חיפושיך במנועי החיפוש השונים, ו/או ועל מנת לקדם את פרסום החברה בבאנרים ובפרסומות שהנך נחשף אליהם תוך כדי גלישתך באתרים ברחבי רשת האינטרנט.

ייתכן שיופיעו באתר שאלות או שדות בחירה המאפשרים לך לציין כי אינך מעוניין לאפשר לחברה להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון עוגיות, כדי "לזכור" את המידע שלך (למשל שמות זיהוי או כתובת דואר) בכניסתך הבאה לאתר. יש לציין כי האתר לא תמיד מאפשר לך להביע אי-הסכמה לשימוש בטכנולוגיות מעקב. ברם, חלק מהדפדפנים מאפשרים לך להגביל או לעצור את טכנולוגיות המעקב האוספות מידע בלתי מזוהה. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט המותקן במחשבך. עם זאת, יש לזכור כי מחיקת העוגיות או הפסקת קבלתם עלולה למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים באתר, ובאתרי אינטרנט אחרים. מחיקתם של העוגיות כוללת מחיקת שמות משתמש, פרטים וסיסמאות שייתכן כי ברצונך לשמור.


הרשמה לשירותים

האתר מאפשר לך לבקר בו ללא זיהוי. יחד עם זאת, השימוש בשירותים מסוימים עשוי להיות טעון רישום. בעת הרישום באתר, הנך עשוי להידרש למסור מידע פרטי, וכן לבחור שם משתמש וסיסמה. במקרים בהם תבחר שלא למסור את הנתונים הדרושים, עלולה כניסתך לחלקים מסוימים של האתר להימנע, ואנו לא נוכל להשיב לפנייתך. אי לכך, עליך להקפיד על מסירת נתונים נכונים ומדויקים בלבד.


אגירת מידע במאגר מידע ואופן השימוש במידע

מידע פרטי וכן פרטים אישיים נוספים שהינך מוסר לחברה, בין דרך אתר זה ובין בכל דרך אחרת, או מידע הנאסף אודותיך, בין באמצעות טיוב נתונים ובין בכל דרך אחרת (להלן וביחד: "מידע") יישמרו במאגר המידע של החברה.

אינך חייב על-פי חוק למסור פרטים ומידע או לתת את הסכמתך לאופן השימוש במידע כמפורט להלן, אולם השימוש באתר ו/או קבלת שירותים מהחברה, עשויים להצריך מסירת מידע. יודגש שוב, כי בהתאם לחוק, המשתמש אינו מחויב למסור פרטים ומידע, אך לא נוכל לספק לך שירות ללא הסכמתך למסירת המידע וללא הסכמתך לאופן השימוש בו כמפורט להלן.

הנך מסכים כי המידע הפרטי שלך ישמש את החברה או מי מטעמה לצורך בקרת איכות ולמתן שירות משופר ויעיל יותר. כמו כן, הנך מסכים כי המידע הפרטי שלך ישמש את החברה לצורכי מחקר, טיוב נתונים (קרי, שיפור איכות הנתונים האגורים בבסיס הנתונים, ו/או הצלבת נתונים ממקורות מידע שונים, לרבות ממקורות של צדדי ג') איכון גיאוגרפי של מיקומך, פעילות שיווקית מפולחת ומותאמת אישית, דיוור ישיר, וכן על מנת לאפשר לחברה לשפר את תכנון אתריה ומוצריה.

כמו כן, במידה שמסרת לחברה מידע פרטי כאמור, ייתכן כי החברה תצליב מידע זה עם מידע אודותיך הנאסף באתר ו/או עם עוגיות שיתקבלו מצדדי ג', במטרה לטייב את הפרופיל הצרכני שלך הנמצא במאגר המידע, לצורך קידום המוצרים והשירותים של החברה כאמור.

כמו כן, ייתכן כי החברה תעביר את כתובת האימייל שלך ו/או מספר הטלפון שלך לחברות מדיה חברתית (כגון גוגל ופייסבוק), על מנת שהחברה תוכל להשתמש בכלי הפרסום של אתרי המדיה החברתית ולהתאים את הפרסום שהינך נחשף אליו במסגרת השימוש שלך בממשקים של חברות אלו, לקידום המוצרים והשירותים של החברה.

קבלת דבר פרסומת כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982

החברה לא תשלח דברי פרסומת לנמענים שלא יסכימו לכך. במידה ונרשמת למועדון הלקוחות של החברה, או אם הבעת את רצונך לקבל מהחברה מידע, תוכן שיווקי ופרסומים, החברה תשלח אליך פירסומות בדואר האלקטרוני, מערכת דיוור אוטומטי, הודעת מסר קצרה (SMS) או באמצעות כל אמצעי תקשורת או אמצעי טכנולוגי אחר. אתה תהיה רשאי בכל עת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של החברה, בין דרך יצירת קשר עמנו כמפורט בסוף מדיניות זו, ובין בכל דרך אחרת שתפורט בדבר הפרסומת.


זכות לעיין במידע ולבקש את מחיקתו

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק") קובע כי כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. במידה ולאחר עיון במידע מצא אותו אדם כי המידע שעליו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הוא רשאי לפנות להנהלת האתר, בדרך המפורטת בסוף המדיניות להלן, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תסרב הנהלת האתר למלא בקשה זו, עליה להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובה של הנהלת האתר לבקשת העיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז הנך זכאי על-פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות כאמור. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד התנהגותך, פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להישמר במאגר אתר החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אתה תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה למחוק את המידע כאמור.


העברת מידע לצדדים שלישיים ומחלוקת בינך לחברה או בין החברה לצד שלישי

למרות האמור לעיל, במקרים המפורטים להלן, החברה תעביר את מידע פרטי אודותיך לצדדים שלישיים מבלי לקבל את הסכמתך לכך:

  • במקרים שבהם מקבלת החברה סיוע מצדדים שלישיים שהם ספקי שירות ולחברות מסוימות שעימם החברה מנהלת תוכניות משותפות לקידום מוצריה ושירותיה של החברה.
  • במקרים בהם החברה סבורה כי מסירת מידע זה דרושה למניעת נזק לך או לצדדים שלישיים;
  • מקרים בהם קיבלה החברה צו שיפוטי או צו אחר המורה לה למסור פרטים;
  • במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר החברה או תבצע פעולות אסורות על פי דין לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה.

בכל מקרה בו החברה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה או תעביר את הפעילות לגורם אחר, רשאית החברה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם כדי לאפשר לו לספק לך מידע ושירותים במקום החברה, ובלבד שגורם זה יהיה כפוף לתנאי השימוש באתר ולמדיניות ויהיה מחויב להם כלפי המשתמשים.

המידע שלך יהיה זמין למספר מוגבל של עובדי החברה, חברות מסוימות שעימם החברה מנהלת תוכניות משותפות לקידום מוצריה של החברה, ולצדדים שלישיים כמפורט לעיל.

החברה מיידעת את עובדיה בדבר חשיבות הפרטיות ומכשירה אותם לנהל את המידע של הגולשים באופן מתאים ובטוח. בנוסף, מדיניות החברה היא לדרוש מקבלניה לשמור על סודיות המידע שלך ולהשתמש בו רק לצרכי החברה.


אבטחת מידע

באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר, וזאת במטרה לצמצם חדירה לא רצויה למחשב האתר. פעולות אלו אינן מספקות הגנה מלאה ולכן החברה אינה מתחייבת כי המידע, האתר והשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם. לכן, החברה ממליצה לך להיזהר כאשר אתה מעביר מידע דרך האינטרנט. החברה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים לא מאושרים לא ישיגו גישה למידע שלך, ולכן כאשר אתה מעביר מידע לאתרי החברה יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בעברת המידע כאמור. ייתכן כי יופיעו באתרי החברה קישורים אשר יעבירו אותך לאתרים של צד-שלישי. אנא בדוק את מדיניות הפרטיות של אתרי צד-שלישי אלה, לפני שאתה מוסר מידע לצד-שלישי.


שינויים במדיניות הפרטיות

מבלי לגרוע בזכויותיך על פי הדין החל, החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כדי שישקפו שינוים טכנולוגיים, משפטיים, רגולטורים או עסקיים.


לכמה זמן ישמר מידע אצל החברה
?

באופן כללי, החברה תשמור מידע אודותיך ככל שהדבר נדרש כדי לממש את התכלית שלשמה הוא נאסף, בכפוף לדין החל לגבי תקופות שימור מידע.


יצירת קשר

לשאלות או תלונות בנוגע לעמידתנו במדיניות, או אם הנך מעוניין לשלוח המלצה או תגובה כדי לשפר את המדיניות, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת:  [email protected].

בכל תכתובת לחברה יש לכלול: כתובת דוא"ל ששימשה להרשמה (אם רלוונטי), כתובת אתר החברה שאליו סיפקת מידע או שלגביו יש לך שאלות (אם רלוונטי), ופירוט מלא של בקשתך. אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע אודותיך, והינך יוצר קשר עם החברה באמצעות דוא"ל, אנא רשום "בקשה למחיקה" או "בקשה לתיקון/שינוי", לפי המתאים, בשורת הנושא של האי-מייל. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.